Ciekawe

Prawidłowa eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Oczyszczanie ścieków wykorzystują fizyczne, chemiczne oraz biologiczne procesy usuwania zanieczyszczeń. Ze względu na swoją ekologiczność, przydomowe systemy tego typu są rozwiązaniem bardzo korzystnym dla obiektów mieszkalnych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Głównym celem mini oczyszczalni ścieków jest odpowiednia obróbka odpadów, dzięki czemu nadają się one do ponownego wykorzystania lub odprowadzenia z powrotem do środowiska naturalnego. Proces ten obejmuje dokładne oczyszczanie, biologiczne przetworzenie oraz filtrację membranową. Aby zwiększyć efektywność procesu oczyszczania, często stosuje się także dezynfekcję promieniami UV.

Oczyszczalnie ścieków są dostępne w formie modułowej lub pojedynczej. Z reguły stanowią cały zespół urządzeń, które pozwalają na neutralizowanie ścieków jednego budynku lub niewielkiego zgrupowania kilku domów. Ich prawidłowa eksploatacja wymaga umiejętnej obsługi poszczególnych elementów. Na przykład przepompownia ścieków dla domu potrzebuje okresowego usuwania osadów.

Oczyszczanie pierwotne i wtórne

W procesie oczyszczania pierwotnego, ze ścieków usuwanych jest około 60-70 proc. zawieszonych substancji stałych. Poddane temu procesowi ścieki wciąż jednak nie nadają się do ponownego wykorzystania, dlatego wymagany jest dalszy poziom oczyszczania. Częściowo oczyszczone ścieki z głównego zbiornika przepływają następnie do wtórnego systemu oczyszczania, gdzie są odpowiednio napowietrzane i poddane biologicznemu oczyszczaniu.

Kiedy powietrze jest dostarczane do napowietrzania, zbiorniki mieszają się ze ściekami, a wzrost mikroorganizmów zostanie zwiększony i następuje rozkład materii organicznej. Napowietrzone ścieki wpływają do osadnika zwanego wtórnym osadnikiem, w którym osadzają się ciężkie ciała stałe. Część z nich jest ponownie wysyłana do zbiornika napowietrzania, a pozostała dodawana do szlamu pierwotnego do dalszej obróbki.

Oczyszczanie trzeciorzędne

Przepompownia ścieków dla domu usuwa nawet do 80-90% zanieczyszczeń. Zbiorcze oczyszczalnie ścieków zwykle nie wymagają obróbki wstępnej lub oczyszczania trzeciorzędowego. Proces ten traktowany jest jako bardzo zaawansowana obróbka, która stosunkowo rzadko znajduje zastosowanie.

Oczyszczanie trzeciorzędne może wykorzystywać procesy fizyczne, chemiczne oraz biologiczne do usuwania zanieczyszczeń, których nie można usunąć przez wtórne lub pierwotne oczyszczanie. Zabieg obejmuje proces dezynfekcji, jest również nazywany oczyszczaniem dezynfekcyjnym. Można to zrobić za pomocą uzdatniania chlorem lub obróbki ultrafioletem.

Previous ArticleNext Article