Tekstolit – materiał do pracy w wysokich temperaturach

Tekstolit – materiał do pracy w wysokich temperaturach

Większość tworzyw sztucznych sprawdza się w temperaturze pokojowej, ale pod wpływem gorąca łatwo odkształca i ulega stopieniu. Tekstolit, który jest materiałem kompozytowym o zawartości polimerów ok. 40%, charakteryzuje się jednak dużą odpornością na przegrzewanie. Pozostałymi składnikami laminatu są żywice fenolowe, bawełna, inne tworzywa sztuczne i ewentualnie włókna szklane. Elementy tekstolitowe wytrzymując ok. 20 000 godzin w temperaturze 120ºC nim utracą swoje właściwości, okazjonalnie mogą być przegrzewane nawet do 180ºC. Read more

rzejurbanowicz.pl nejug.org lonypodroznik.pl