Ciekawe

Bezpieczeństwo pracowników w zakładzie pracy

O bezpieczeństwie w zakładach pracy mówi się coraz więcej – wynika to ze stałej liczby wypadków podczas pracy, ale również z faktu, że pracownicy sami zaczynają domagać się zwiększonych nakładów na swoje bezpieczeństwo. Podstawą w zapewnieniu bezpieczeństwa są oczywiście stroje ochronne i robocze.

Stroje robocze zgodne z BHP

Stroje robocze i ochronne dostępne są w specjalistycznych sklepach oferujących nie tylko odzież pracowniczą, ale również licznie naklejki, znaki ostrzegawcze stosowane w zakładach pracy. Wśród najczęściej wybieranych produktów wymienia się rękawice ochronne, maseczki, czepki, fartuchy ochronne, okulary chroniące oczy podczas pracy i wiele innych. Posiadają one wszelkie niezbędne atesty – to ważne, aby pracownik czuł się komfortowo podczas wykonywania swoich obowiązków firmowych.

Zabezpieczenia w pomieszczeniach

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w pomieszczeniach jest wykorzystywanie wentylatorów – są one rozpowszechnione przede wszystkim w kopalniach, chętnie stosuje się je jednak także w firmach przetwórczych, zakładach galwanicznych, farmaceutycznych.
Obok klasycznych wentylatorów (np. przeciwwybuchowych) dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie mieszaczy powietrza. Są to urządzenia dedykowane różnorodnym zakładom przemysłowy, hurtowniom, firmom. Można instalować je również w halach magazynowych.

Gdzie niezbędne są mieszacze powietrza? Urządzenia tego typu są niezbędne w zakładach pracy, gdzie istnieje zagrożenie zbierania się trujących gazów czy substancji lotnych, mogących zagrażać zdrowiu czy życiu pracowników. Mieszacze powietrza mogą być instalowane również w pomieszczeniach, gdzie obecna jest niska temperatura pomimo dodatkowego ogrzewania. Ciepłe powietrze, zatrzymujące się przy suficie, jest wypychane ku dołowi, dzięki czemu temperatura w pomieszczeniu wyrównuje się.

Previous ArticleNext Article