Ciekawe

Informacje o rozliczaniu podatku ze Szwecji

Informacje o rozliczaniu podatku ze Szwecji

Do Szwecji wyjeżdża do pracy wielu Polaków. Jeżeli jest to praca legalna, to muszą oni rozliczyć się przed szwedzkim Urzędem skarbowym.

Rozliczenie podatku ze Szwecji: jakie są formalności?

Polscy pracownicy, którzy zostali oddelegowani do pracy czy też podjęli pracę na umowę u szwedzkiego pracodawcy zobowiązani są do rozliczenie podatku ze Szwecji. Z obowiązku składania deklaracji podatkowej zwolnieni są tylko ci pracownicy, których pracodawca odprowadzał do Urzędu skarbowego podatek SINK. Skala tego podatku wynosi 20 procent, a jest on odprowadzany w przypadku, gdy okres zatrudnienia na terenie Szwecji nie przekroczył 183 dni.

W tym przypadku nie przysługuje także zwrot podatku.

Dokumenty, których potrzebujesz do rozliczenia podatku ze Szwecji

Zwrot podatku ze Szwecji przysługiwać może tylko osobom, które płacą podatek na obowiązujących w tym kraju zasadach. W Szwecji podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się trochę inaczej niż w Polsce. Pracownicy w Szwecji płacą podatek państwowy i gminny. Tak więc tylko tym osobom może przysługiwać zwrot podatku. Deklaracja podatkowa powinna zostać złożona do szwedzkiego Urzędu skarbowego do 7 maja. Składając deklarację podatkową należy dołączyć do niej między innymi druki KU10 lub KU13 od pracodawcy oraz Inkomstedeklaration1 od szwedzkiej skarbówki. Druk KU14 dołączają osoby, które szwedzkie państwo wypłaca emeryturę lub rentę. Wniosek o rozliczenie podatku ze Szwecji można złożyć nawet po powrocie do Polski. Korektę zeznania podatkowego można złożyć do 3 lat wstecz. Od dnia, w który deklaracja podatkowa zostanie zarejestrowana w urzędzie do wydania decyzji podatkowej o przysługującym zwrocie podatku (lub nie) może upłynąć nawet 6 miesięcy. W przypadku zwrotu zostanie on przekazany czekiem na wskazany adres w rozliczeniu. Czek można zrealizować w banku na terenie Polski.

Previous ArticleNext Article