Nowe rozwiązania na pozbycie się ścieków

Niewątpliwie, jeszcze kilkanaście lat temu większość właścicieli prywatnych działek montowało na nich szamba. Było to rozwiązanie, które wybierała zdecydowana większość ludzi. Jednakże, czasy się zmieniły, dziś zamiast zbiorników instaluje się oczyszczalnie ścieków. Read more

Kim jest prosument?

Mówiąc najprościej prosument to osoba, która jest równocześnie konsumentem i producentem jakichś dóbr. Przy okazji to także nazwa programu dofinansowań na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii (w skrócie: OZE), za który odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Read more