Motoryzacja

MiLog i Loi Macron – co to jest i jak rozliczać

Niektóre państwa Unii Europejskiej w ramach swojego ustawodawstwa wprowadziły minimalne stawki wynagrodzenia, które obowiązują wszystkich pracowników świadczących pracę na ich terenie. To komplikuje sytuację przede wszystkim firm transportowych.

MiLog w Niemczech

To ustawa obowiązująca na terenie Niemiec od 1 stycznia 2015 r. Minimalna stawka wynagrodzenia za godzinę wynosi 8,5 €. Dotyczy to wszystkich pracowników, bez względu na miejsce siedziby firmy. Stworzyło to przede wszystkim problemy z rozliczaniem kierowców polskich firm transportowych. Ostatecznie po negocjacjach został zawieszony przepis obejmujący kierowców jadących przez Niemcy tranzytem. Kierowcy dokonujący załadunku lub rozładunku na terenie naszych zachodnich sąsiadów traktowani są jako pracownicy delegowani, co oznacza, że za czas pracy na terenie Niemiec muszą otrzymywać 8,5 €. Dodatkowo na firmę transportową nałożono wiele obowiązków:

  • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego przed pierwszym transportem,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy na terenie Niemiec i przechowywanie jej przez okres 2 lat,
  • rozliczenie i wypłacenie należnego wynagrodzenia.

To właśnie ten ostatni obowiązek sprawia największe trudności, ponieważ istnieją różne interpretacje (nawet w samych Niemczech) składników wynagrodzenia minimalnego. Jakie elementy są wliczane obowiązkowo, a jakie stanowią część dodatkową.

To przede wszystkim niejasność interpretacji przepisów stwarza przedsiębiorcom największe trudności i obawy przed narażeniem się na wysokie kary. Nieprawidłowa dokumentacja i niewypłacenie należnego wynagrodzenia może skutkować kwotą nawet 500 000 zł grzywny.

Na podobnych zasadach wprowadzono ustawę Loi Macron we Francji, która ma obowiązywać od lata 2016 roku. Stawka godzinowa minimalnej płacy ma wynosić 9,61 € (zobacz również przedstawiciel we Francji z tachoasystent.pl)

Wiele firm transportowych w tej sytuacji zleca rozliczanie kierowców w transporcie międzynarodowym, firmom zewnętrznym. To na nich wtedy spoczywa obowiązek prowadzenia prawidłowej dokumentacji, dokonywania wszystkich niezbędnych formalności. Wyspecjalizowane firmy dysponują odpowiednimi programami uwzględniającymi przepisy w Polsce i innych państwach, sporządzają raporty i przygotowują dokumentację w razie kontroli.

Previous ArticleNext Article