Ciekawe

Rodzaje diod

Rodzaje diod

Klasyfikacja diod na różne gatunki i podgatunki jest obecnie dość konwencjonalna. Wynika to z szybkiego wzrostu optoelektroniki w ostatnich dziesięcioleciach. Nowe produkty pojawiają się szybciej niż sama klasyfikacja dla nich.

Producenci „rozrzucają” typy diod w grupy o wspólnych cechach, zgodnie z ich własnymi względami poprawności i adekwatności. Często diody o takich samych parametrach u różnych producentów mogą się znajdować w zupełnie innych grupach. Atrybuty do klasyfikacji mogą być różne: kolor emisji, moc, z czego składa się dioda, jej cele i inne …

Jakie charakterystyki mogą być traktowane jako pierwszorzędne, a jakie nie? Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Spróbujmy pokrótce podkreślić różnorodność źródeł światła, w oparciu o parametry takie jak kolor światła i moc.

Kolor

Diody różnią się długością fali emitowanego światła. Różne kolory (różne długości fal), uzyskuje się stosując różne materiały półprzewodnikowe oparte na diodach. Do tej pory, diody mogły być wykonane z dowolnego światła widzialnego (długość fali w widzialnym zakresie od 400 do 760 nm) i w podczerwieni, i ultrafiolecie. Szczególną uwagę należy zwrócić na białe barwy światła diodowego. Wytwarza się je z nałożenia powłoki z luminoforu na diody koloru niebieskich (rzadziej na UV). Luminofor zamienia niebieskie światło w białe, przy tym sprawność diody w naturalny sposób zmniejsza się.

Różne rodzaje białych diod tradycyjnie klasyfikuje się przez rodzaj białych odcieni: ciepłych, neutralnych i zimnych. Charakterystyką koloru w tym przypadku jest temperatura barwowa, która jest mierzona w stopniach Kelvina [K]. Dla ciepłych diod to 2600-3700 K, neutralnych 3700-5000 K, zimnych – 5000-10000 K. Należy zauważyć, że przy wszystkich innych parametrach kryształu, im bardziej odcień jest cieplejszy tym mniejsza jest jego efektywność. Uważa się, że do pomieszczeń są lepiej dostosowane ciepłe kolory diod, a dla oświetlenia ulicznego – zimne.

Moc

Zakres mocy dostępnych na rynku diod zaczyna się od kilku miliwatów i kończy kilkudziesięcioma watami. Najmocniejszy jednoukładowy diod XML ma maksymalny prąd obciążenia – 3 A, o wymiarach korpusu tylko 5×5 mm. Głównym zastosowaniem takich diod – uliczne i przemysłowe oświetlenie, tak jak mają bardzo dużą ogólną jasność i przy niskim zawieszeniu może ślepić.

Diody o małej mocy (0,5 … 0,05 W) są wykorzystywane przede wszystkim do oświetlenia różnych urządzeń wyświetlających oraz urządzeń mobilnych.
Jest to największa nisza na rynku diod. Również diody o niskiej mocy mogą być używane do oświetlenia: gdy chce się uzyskać jednolite oświetlenie powierzchni o niskiej ogólnej jasności. Moduły diod są wykonane z dziesiątek lub nawet setek diod o niskim poborze mocy. Najlepiej takie źródła światła nadają się do wewnętrznego oświetlenia
Najmniejszą moc mają diody wykorzystywane do celów indykacji. Są one bardzo zróżnicowane pod względem kształtu i wielkości.
Wynikając z faktu, że żadnej konkretnej „naukowej koncepcji” podziału diod nie ma, teraz wiemy przynajmniej z czym to się je.

Previous ArticleNext Article