Technologia

Kamera IP łączy w sobie funkcje kamery analogowej i komputera

Zasadniczo zarówno kamera analogowa,jak i kamera IP przesyłają rejestrowany obraz w czasie rzeczywistym. Podstawowa różnica między nimi polega na sposobie przekazu transmisji.

Kamery IP rejestrują obraz i natychmiast przesyłają w pakietach danych

W sieciach IP takich jak LAN, lub internet. Obraz transmitowany przez kamerę IP jest dostępny w całej sieci, z dowolnego miejsca na świecie może być oglądany i zapisywany. Sieciowe systemy wizyjne umożliwiają użytkownikowi połączenie się ( poprzez internet) z kamerą IP i skonfigurowanie jej funkcji na odległość. Między innymi można w ten sposób uregulować jakość przesyłanego obrazu, częstotliwość funkcjonowania systemu ( godziny pracy), zmienić hasła i ograniczenie dostępu, określić szczegółowo zakres monitorowanego obiektu, czy przestrzeni. Obraz z kamer IP użytkownicy mogą przeglądać przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej lub specjalistycznego oprogramowania.

Funkcje zdalnego dostępu i kontroli zwiększają elastyczność systemu i jego obsługi

Dodatkowym atutem wynikającym z transferu danych w formie pakietów, jest możliwość przechowywania ich w różnych lokalizacjach i urządzeniach NAS ( Network Attached Storage).
Jeszcze kilkanaście lat temu większość monitoringu opierała się na systemach kamer analogowych, co łączyło się z koniecznością kładzenia dodatkowego okablowania, stosowania zasilaczy( wymagających dodatkowych okablowań zasilających) i znacznie ograniczało zasięg obserwowanego obiektu, czy przestrzeni. Wykorzystanie kamer IP likwiduje konieczność stosowania kabli i zasilaczy ( kamery IP mogą być zasilane poprzez switch-e PoE ) , co powoduje, że kamery te mogą być z powodzeniem instalowane w miejscach trudno dostępnych. Jedynym czynnikiem wykluczającym zastosowanie systemu wizyjnego jest brak dostępu do internetu.

Większość użytkowników decyduje się na kamery IP z uwagi na możliwość wykorzystania istniejącej już infrastruktury sieciowej.
Systemy wizyjne IP dają nam dostęp do przekazu wideo na żywo w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie, umożliwiają wykonanie kopii zapasowych danych i dostępu do nich w każdej chwili. Rozwiązania IP pozwalają dodatkowo monitorować dom i biuro przy użyciu telefonu komórkowego. Dzięki zastosowaniu systemów wizyjnych IP otrzymujemy nową jakość monitoringu, której nie mogą zaoferować systemy analogowe. Każdy użytkownik może dopasować funkcje systemu do swoich potrzeb. Kamery IP posiadają własnym unikatowy adres IP.

Mogą być podłączone kablem UPT, mogą być bezprzewodowe (WiFi), w warunkach zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, ale nie muszą być podłączone do komputera.

Monitorowanie szeroko rozumianej przestrzeni publicznej stało się już normą

Głównymi dziedzinami, w którym z powodzeniem stosuje się sieciowe systemy wizyjne są między innymi: budynki użyteczności publicznej ( szkoły, banki, urzędy państwowe, szpitale), transport ( monitoring autostrad, dróg oraz przestrzeni miejskich) handel i przemysł.

Opracowanie https://ivel.pl/

Previous ArticleNext Article