Biznes

Konieczność planowania gospodarki magazynowej

Wydajna gospodarka magazynowa jest koniecznym elementem systemu logistycznego wielu przedsiębiorstw.

Czym jest gospodarka magazynowa?

Gospodarka magazynowa obejmuje ogół czynności związanych z pobieraniem, sprawdzaniem, sortowanie, przygotowaniem do magazynowania, magazynowaniem, zarządzaniem zapasami, komisjonowaniem, udostępnianiem oraz inwentaryzacją surowców, opakowań, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych.

Proces planowania – warunek konieczny ciągłości działań

Warunkiem ciągłości działalności przedsiębiorstwa jest ciągłość procesu planowania, który charakteryzuje się powtarzalnością i nigdy się nie kończy. Kiedy jedne plany są realizowane, opracowane są plany na następny okres, a także wstępne plany na dalszy okres czasu. Proces planowania obejmuje nie tylko opracowywanie nowych projektów, ale również ich ciągłą aktualizację i uszczegółowienie planów opracowywanych w poprzednim okresie. Cykle planowania nachodzą na siebie, w ten sposób wyniki realizacji planów aktualnie wykonywanych mogły posłużyć do korekty opracowywanych planów na kolejne okresy czasu. Powtarzalny proces odnosi się zarówno do planowania strategicznego (w horyzoncie od roku do kilku lat), planowania taktycznego (w horyzoncie od miesiąca do roku czasu) jak i planowania operatywnego (od pojedynczych dni do miesiąca).

Rozpoczęcie procesu powiązane jest z analizą stanu aktualnego – bazy informacji wyjściowej do planowania. Analizowane są raporty, sprawozdania, pobierane są informacje z systemu informatycznego, aby ocenić aktualną sytuację. W wielu obszarach logistyki stosowane są różne metody planowania, np. planowanie zapotrzebowania materiałów w zaopatrzeniu, w wykorzystaniu przestrzeni składowania w magazynie czy też planowania tras transportowych w obszarze transportu
i spedycji.

Złożoność tych procesów sprawia, że nowoczesne, w pełni zinformatyzowane rozwiązania w zakresie planowania i analizy gospodarki magazynowej takie jak np. Comarch ERP XL z modułem WMS to w dzisiejszych czasach konieczność w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Previous ArticleNext Article
zobacz https://www.swidnik.pl/ubezpieczenie-samochodu-w-polsce-kompleksowy-przewodnik-dla-kierowcow/ https://codilab.pl/funkcjonalnosc-spotyka-design-hokery-do-kuchni-i-sekret-idealnego-wnetrza/