Biznes

SKALA PODATKOWA – WADY I ZALETY WYNIKAJĄCE Z TEJ FORMY OPODATKOWANIA

Jest jedną z form optymalizacji podatkowej, często określana jako najbardziej skomplikowana z metod opodatkowania dla świeżo upieczonego przedsiębiorcy. Co ciekawe, stosuje się ją niejako „z automatu”. Innymi słowy, jeśli sami nie poinformujemy fiskusa o wyborze innej formy opodatkowania, on wybierze ją dla nas i za nas. Dla tego czasem dobrze jest skorzystać z pomocy profesjonalistów doborze odpowiedniej formy opodatkowania już na samym początku naszej działalności. Jeśli rozpoczynamy działalność na Bielanach w Warszawie do dyspozycji mamy kilkadziesiąt dobry biur rachunkowych zajmujących się różnorakimi usługami księgowymi: https://cube-account.pl/oferta.

 

Skala podatkowa polega na sumowaniu tego, co zarobiliśmy (nazywamy tę kwotę przychodem), oraz tego, co wydaliśmy (koszty uzyskania), oraz porównaniu obu tych kwot. Wynik porównania, nazywany dochodem lub stratą, stanowi podstawę do naliczenia podatku. Jeżeli wydatki przekroczyły zarobki, ustalamy stratę, od której nie płacimy podatku, a nawet możemy z niej skorzystać w kolejnych latach. Dochód natomiast może powodować konieczność zapłaty podatku.

Jeśli płaci się podatek według skali podatkowej, trzeba zadbać o prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży. Dla celów podatku dochodowego, stosując tę formę opodatkowania, prowadzić należy przede wszystkim podatkową księgę przychodów i rozchodów, której postać oraz zasady wpisów są ściśle ustalone.

Skala podatkowa daje podstawę do tego, by podatek obniżyć poprzez generowanie wysokich kosztów uzyskania przychodów, ponoszonych w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła zarobku. Takie koszty nie muszą być bezpośrednio związane z konkretnym przychodem, mogą one jedynie ogólnie dotyczyć działalności gospodarczej.

Możliwość stosowania kosztów podatkowych jest podstawową zaletą rozliczeń według skali, ale również podstawową wadą. Umiejętne ponoszenie kosztów pozwala obniżyć do minimum należności z tytułu podatku dochodowego, a czasem wykazać wartość ujemną (strata podatkowa). Ta zaleta idzie jednak w parze z rozrastającą się znacznie ewidencją podatkową. Każdy wydatek musi być prawidłowo udokumentowany dowodem księgowym oraz właściwie wprowadzony do księgi podatkowej. Ponadto na podatniku ciąży obowiązek zaliczania do kosztów jedynie takich wydatków, które nie są wyłączone z kosztów podatkowych, a to zmusza do znajomości podstawowych zasad księgowo podatkowych (lub posiłkowania się wiedzą księgowego).

Skala podatkowa pomimo, iż jest skomplikowana, po odpowiednim zgłębieniu jej istoty i zasady działania pozwala nam na wykorzystanie wielu jej praktycznych zastosowań w naszej optymalizacji podatkowej. Poniżej przykłady niektórych z nich:

Zalety:

  • możliwość wykazania straty podatkowej,
  • możliwość rozliczania kosztów (korzystna szczególnie na początku działalności, pozwala eliminować podatek, jeśli generujemy przez określony czas podwyższone koszty),
  • rozliczać można się z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • można korzystać z ulg podatkowych,
  • podatku nie płaci się od kwoty wolnej od podatku — 3091 zł rocznie,
  • możliwość optymalizacji poprzez zapłatę zaliczek raz na kwartał, ustalenie podatku od wartości 1/12 kwoty dochodu z lat poprzednich, stosowanie tzw. kredytu podatkowego (brak podatku przez pewien czas).

 

Istnieją oczywiście również jej wady:

  • wysoka stawka podatku, szczególnie przy dużej wartości dochodu,
  • skomplikowany system księgowania przychodów i kosztów,
  • obowiązek dokumentowania kosztów (występowania za każdym razem o wydanie faktury lub innego dowodu księgowego).

Sprawdź pozostałą ofertę na https://cube-account.pl/.

Previous ArticleNext Article