Biznes

Systemy klasy ERP

Systemy klasy ERP umożliwiają na precyzyjne planowanie i analizowanie procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstw.

Informatyzacja w służbie przedsiębiorstwa

Jednak nie można kontrolować zdarzeń zewnętrznych, które poruszają kwestie odbiorców i dostawców przedsiębiorstwa. Sposobem na to jest zastosowanie technologii internetowych, które umożliwiają włączenie podmiotów zewnętrznych do łańcucha informacyjnego. Dzięki takiemu podejściu w miejsce oderwanych od siebie systemów ERP poszczególnych uczestników rynku, tworzy się zintegrowany łańcuch wartości i dostaw.

Za sprawą połączenia z siecią następuje integracja pomiędzy systemami poszczególnych przedsiębiorstw (tzw. rozwiązania B2B – business to business) a także dodanie do systemu informatycznego odbiorców przedsiębiorstwa, którzy korzystają z udostępnionych zasobów systemu poprzez przeglądarkę internetową (tzw. rozwiązania B2C – business to customer). Obecnie systemy ERP charakteryzują się bardzo dużą elastycznością i zawierają wbudowane rozwiązania mające zastosowanie w wielu branżach i przedsiębiorstwach różnej wielkości. Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest program Comarch ERP Optima – przeznaczony do zarządzania firmą (głównie sektor MSP).

Przesłanki i zastosowanie programów logistycznych w przedsiębiorstwach

Obecnie systemy informatyczne wspomagające działania produkcyjne, oparte na planowaniu działalności, powodują, że procesy zachodzące w przedsiębiorstwie ulegają znacznym przeobrażeniom. Można zaobserwować nie tylko tendencję do zmiany zakresu
i funkcji zarządzania, ale również filozofii zarządzania. Fundamentem tych przemian jest przechodzenie od kontroli biernej, rejestrującej uzyskane wyniki, do kontroli czynnej, wpływającej na bieżące rezultaty. Tego rodzaju działanie w praktyce organizatorskiej zwane są jako controling – i to właśnie bez nich niemożliwe jest sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Previous ArticleNext Article