Biznes

Wpływ drgań na obiekty budowlane

Jednym z elementów dobrego projektowania jest prawidłowa ocena wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach – zarówno w obiektach już istniejących, a poddawanych zmianom, jak i w trakcie tworzenia projektu budynków dopiero planowanych.

Różne rodzaje drgań

Prawidłowo przeprowadzona analiza dynamiczna budynków uwzględnia wszystkie rodzaje drgań, które powstawać mogą podczas eksploatacji obiektu budowlanego.

Podział drgań:

  • drgania przenoszone na budynek przez podłoże,
  • drgania będące efektem pracy urządzeń – zarówno tych znajdujących się w samym budynku, jak i w jego bezpośrednim pobliżu,
  • drgania będące efektem działalności ludzi w ramach przewidzianej projektem eksploatacji obiektu.

Do drgań przenoszonych przez podłoże zaliczyć można np. drgania powstające wskutek sąsiedztwa sieci kolejowych i tras komunikacyjnych – zwłaszcza obsługujących transport ciężki. Drgania będące efektem pracy urządzeń to np. drgania powstające jako efekt pracy stacji transformatorowych, maszyn produkcyjnych i taśm montażowych. Natomiast drgania będące efektem działalności ludzi to np. drgania powstające nie tylko w trakcie przemieszczania się, przesuwania sprzętów, ale także będące wynikiem rytmicznego ruchu – jak to ma miejsce np. w przypadku trybun sportowych i sal fitness.

Normy budowlane a drgania

Problematykę wpływu drgań na obiekty opisują polskie normy budowlane: PN-85/B-02170 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki” oraz PN-88/B-02171 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”.

Previous ArticleNext Article