Biznes

Optymalizacja procesów magazynowych

W logistyce wewnątrz magazynowej coraz większego znaczenia nabiera optymalizacja składowania i optymalizacja czynności magazynowania. Uzyskuje się je poprzez prawidłowe zagospodarowanie przestrzenne magazynu oraz stosowanie technik automatycznej identyfikacji i kompletacji danych, przetwarzanych w specjalistycznych modułach systemów informatycznych.

Informatyczna obsługa magazynu

Funkcjonalność informatycznej obsługi magazynu musi być na tyle wystarczająca, aby system informatyczny przejął kontrolę nad przyjmowaniem, składowaniem, kompletowaniem i wydawaniem materiałów. Wiąże się to z koniecznością dostosowania struktury składowania umożliwiającej dostępność zapasu zgodnie z harmonogramem produkcji i sprzedaży wyrobów gotowych tak, aby utrzymać odpowiednio wysoki poziom obsługi klienta przy akceptowalnym pod względem ekonomicznym poziomie zapasów.

Systemy klasy WMS

Funkcjonalność systemu klasy WMS przedstawia się w podziale zasad na grupy czynności magazynowych. Ich wykorzystanie jest realizowane w różnym stopniu w zależności od zakresu wdrożenia WMS.

Grupy WMS:

  • zarządzanie danymi strukturalnymi opisującymi magazyn,
  • zarządzanie danymi podstawowymi (definiowanie typów nośników, powiązanie materiału z typem nośnika, przypisanie miejsc magazynowych),
  • przyjmowanie towarów,
  • zarządzanie składowaniem,
  • wydawanie towarów,
  • cechy pozostałe (szybki podgląd magazynu, współpraca z urządzeniami automatycznej identyfikacji, współpraca z terminalami).

Systemy WMS mogą być: standardowe, oparte o moduły systemu ERP, jak w przypadku Comarch ERP XL, lub oparte o pakiet realizacji łańcucha dostaw. W zależności od wielkości i złożoności organizacji, system może być zupełnie nie skomplikowany i prosty w obsłudze oraz działaniu, i aktualizowany w razie potrzeby, lub może być oparty na specjalistycznych programach i systemach. W najprostszej formie systemu WMS można śledzić dane produktów w trakcie procesu produkcji, w bardziej zaawansowanej działają tłumacz i bufor komunikatów między istniejącymi systemami ERP i WMS.

Previous ArticleNext Article