Biznes

Belki Kujan i Kujan NG

Podczas budowy mostu należy zdać sobie sprawę, że każda nasza decyzja będzie miała bezpośredni wpływ na jakość i stabilność konstrukcji, co, rzecz jasna, w ogromnym stopniu przełoży się na bezpieczeństwo ludzi, którzy będą z niego korzystać. Mając na uwadze tę odpowiedzialność, należy podejmować przemyślane decyzje, rozpoczynając od wspólnej prac projektowej, a kończąc na skutecznym i odpowiednim wykonaniu naszkicowanego planu.

Niezwykle istotnym elementem jest właściwy dobór materiałów konstrukcyjnych, które powinny charakteryzować się odpornością na wszelkiego rodzaju obciążenia. Dobrym na to przykładem są belki mostowe, będące bardzo ważne w całej konstrukcji mostu.

Belki typu Kujan

Wszystko to sprawia, że należy zastanowić się na właściwy typem belek. Bardzo często stosowane są produkty typu Kujan. Ich kształt przypomina odwróconą literę T, w związki z czym nadaje się do określonych rodzajów mosty. Specyficzne jest także ich rozstawienie, które wynosi 0,60 metrów. Sprawia to, iż nadają się one do mostów przeznaczonych do „obsłużenia” drogowe obciążenia ruchomego klasy A oraz B. Są one stosowane w przęsłach o szerokości od 8 do nawet 12 metrów.

Znaczenie ma również to, iż są one zazwyczaj tworzone z betonu klasy B45, dzięki czemu możemy być spokojni o ich wytrzymałość oraz właściwości związane z odpornością na zmienne warunki atmosferyczne.

Belki typu Kujan NG

Belki mostowe Kujan występują również w klasie NG, związanej z Nową Generacją tychże elementów konstrukcyjnych. One również charakteryzują się kształtem odwróconej litery T, jednak wyróżniają się nieco innymi właściwościami w porównaniu do ich standardowych odpowiedników.

Inne jest przede wszystkim rozstawienie, którego wartość wzrasta do 0,90 metrów. Między innymi to sprawia, że są one w stanie wytrzymać obciążenie także pojazdów specjalnej klasy 150. Mieszanka betonu jest natomiast klasy 150, co także zwiększa odporność omawianych belek mostowych.

Wspomnieć należy również, iż wszystkie tego typu belki posiadają te same półki dolne. Ich środniki mają pochylone powierzchnie boczne, a także są poszerzane ku górze. Jeżeli chodzi o grubość środnika, to w różnych miejscach belki przyjmuje ona wartości od 20 do nawet 35 centymetrów. Belka Kujan NG posiada dwa typy czoła belki – typ A, który opierany jest na klatkach oraz typ B, służący do podpierania belek mostowych na podwalinie.

Parametry związane z szerokością półki dolnej wynoszą 89 centymetrów, natomiast ich grubość oscyluje w granicach od 12 do 20 centymetrów.

Więcej informacji na stronie Fabud – belki mostowe.

Previous ArticleNext Article