Biznes

Co wpływa na wysokość kursu walut?

Zmienność wysokości kursów walut na rynku jest normą. Kurs sprzedaży i kupna jest ustalany przez właścicieli lub pracowników kantoru. Okazuje się, że kantor położony niedaleko innego, może oferować nawet o złotówkę tańszy kurs, co przy wymianie dużej sumy generuje spore oszczędności. Jeśli więc w okolicy znajduje się więcej kantorów, warto porównać wysokość ich kursów i wybrać najkorzystniejszą ofertę. Oczywistym jest jednak, że na wycenę wysokości ceny kupna i sprzedaży mają wpływ czynniki zewnętrzne.

Czynniki mające znaczenie na wysokość kursu walut

  • poziom stóp procentowych – wraz ze wzrostem stóp procentowych rośnie zapotrzebowanie na walutę krajową, co wiąże się z wyższa ceną kursu;

  • poziom produktu krajowego brutto, który pokazuje w jakiej kondycji jest gospodarka. W przypadku szybkiego wzrostu gospodarczego wzrośnie ilość waluty krajowej na rynku międzynarodowym, co wiąże się ze wzrostem importu zagranicznych dóbr i usług, czego konsekwencją będzie spadek kursu.

  • stopa bezrobocia – wysoka stopa bezrobocia wiąże się z niskim popytem na importowane dobra. Mniejszy popyt powoduje wzrost kursu krajowej waluty.

Każdy kantor ustalając cenę kursów, powinien wziąć pod uwagę powyższe czynniki, aby wskazana kurs mógł być kupiony i sprzedany po realnej cenie.

Dowiedz się więcej: internetowy kantor – ekantor.pl.

Previous ArticleNext Article