Biznes

Szkolenia CIT dla każdego przedsiębiorcy

Sposób naliczania podatku CIT zmienia się każdego roku – ryzyko podatkowe w przypadku tej należności jest więc wysokie. Z tego powodu warto korzystać ze szkoleń CIT, które pomagają zapoznawać się z wszelkimi nowelizacjami w kwestii podatku dochodowego od osób prawnych.

Tematyka szkoleń

Zmiany w ustawie o podatku CIT zwykle są mocno rozproszone, co sprawia, że przeanalizowanie ich wszystkich bez pomocy szkoleniowca może być trudne. Warto zaznaczyć, że nie każda nowelizacja będzie miała wpływ na wszystkie przedsiębiorstwa. Ponadto, jednocześnie na sposób obliczania podatku dochodowego od osób prawnych wpływają nie tylko paragrafy, które dotyczą go bezpośrednio, ale też szereg zmian podatkowych innego typu. Wśród tego typu zmian można znaleźć przykładowo wprowadzoną w 2016 roku likwidację obowiązku korekty kosztów podatkowych w sytuacji, gdy zalega się zapłatą.

Szkolenia CIT mają zatem dość rozległą tematykę, która pozwala w pełni zapoznać się z każdą zmianą, jaka może mieć znaczenie dla danego przedsiębiorcy. W szkoleniach CIT w roku 2016 osoby prowadzące księgowość mogą dowiedzieć się choćby, jak należy stosować się do przepisów znoszących obowiązek obniżania kosztów uzyskania przychodu o wysokość zaliczonych do niego, ale niezapłaconych kwot.

Inne nowelizacje

Szkolenia CIT pozwalają też lepiej zapoznać się ze zmianami, jakie mają wpływ na obowiązek prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej. W czasie kursu można będzie zatem dowiedzieć się, jakie są nowe progi kwotowe dla prowadzenia tego typu dokumentacji, czy też jaki jest wymagany udział w kapitale, sprawiający, że występują powiązania między podmiotami. Ponadto w czasie szkoleń CIT poruszony zostanie temat zakresu dokumentacji cen transferowych, w którym ostatnie zmiany wprowadzono w roku 2015.

Przedsiębiorców może też interesować, w jakie sposób wpłynie na ich działalność wprowadzony obowiązek składania uproszczonego sprawozdania na temat transakcji i innych rodzajów zdarzeń, które mają miejsce pomiędzy podmiotami powiązanymi. Istotny może być również obowiązek tworzenia sprawozdań, których tematyka będzie dotyczyła miejsc działania jednostek zależnych i zakładów zagranicznych, będących częścią jednej grupy kapitałowej. Obowiązek ten został bowiem rozszerzony również o tworzenie sprawozdania dotyczącego wysokości zapłaconego podatku i dochodów osiąganych przez te jednostki.

Nietrudno więc zauważyć, że w czasie szkoleń CIT poruszana jest tematyka dotycząca przedsiębiorstw różnego typu. Warto zatem korzystać z tego typu kursów, by mieć pewność, że firma w kolejnym roku podatkowym dokona prawidłowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Profesjonalne szkolenia CIT prowadzi WLR Training Group

Previous ArticleNext Article