Biznes

Zagrożenia w zakładach pracy

O wszelkich zagrożeniach w danym miejscu pracy mówią tak zwane ryzyka zawodowe oraz dokumenty spisywane przez inspektora BHP podczas przeprowadzania kontroli w budynku.

Do najczęstszych zagrożeń należą te związane z pożarami, możliwością zatrucia gazem, zagrożenia związane z kontaktem z niebezpiecznymi substancjami. To na pracodawcach i właścicielach zakładów ciąży obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeń w czasie, kiedy znajdują się w nich pracownicy. Co to oznacza?

Ochrona zdrowia pracowników w miejscu pracy

Kiedy w miejscu pracy występuje zagrożenie życia pracodawca musi zadbać o wszelkie udogodnienia, wpływające na komfort pracy oraz bezpieczeństwo pracowników. W przypadku możliwości gromadzenia się wybuchowych gazów w pomieszczeniach, gdzie istnieje możliwość eksplozji konieczne jest zastosowanie rozwiązania takiego jak wentylatory przeciwwybuchowe. ich specjalistyczna budowa sprawia, że mogą one jeszcze skuteczniej dbać o wymianę powietrza w pomieszczeniu. Wentylatory mogą pełnić również wiele innych ról: wiele z nich przeznaczonych jest do utrzymywania niskiej wilgotności w konkretnych pomieszczeniach.

Wśród stosowanych systemów wymienia się całe instalacje wentylacyjne, których przepływ można regulować elektronicznie przy pomocy paneli sterujących. Takie rozwiązanie sprawdza się w dużych budynkach o zróżnicowanych potrzebach wentylacyjnych w konkretnych pomieszczeniach. Konkretne wentylatory mogą wtedy pracować na określonych parametrach.

O wentylatorach dowiesz się więcej na planetfan.pl.

Ochrona doraźna

Do innych sposobów ochrony życia i zdrowia pracowników zalicza się także stosowanie strojów ochronnych oraz rękawic czy masek na twarz. Dzięki takim zabezpieczeniom praca z tworzywami żrącymi czy szkodliwymi jest znacznie bezpieczniejsza.

Previous ArticleNext Article