Ciekawe

Czym się zajmują rzeczoznawcy?

Czym się zajmują rzeczoznawcy?

Wiele dzisiaj mówi się o rzeczoznawcach, ale bardzo często to pojęcie rozumiane jest całkowicie mylnie. Tak naprawdę rzeczoznawcami nazywa się generalnie ludzi, którzy wyróżniają się bardzo wysokimi kwalifikacjami w swojej specyficznej dziedzinie nauki lub pracy. Rzeczoznawca posiada również duże doświadczenie, które zostało odpowiednio udokumentowane we właściwego rodzaju dokumentach. Tytuł rzeczoznawcy może zostać przyznany praktycznie w każdej dziedzinie oraz zawodowej specjalności.

Nie ma zatem jednej, skonkretyzowanej odpowiedzi na pytanie, czym się zajmuje rzeczoznawca. Rzeczoznawcy mogą zajmować się najróżniejszymi dziedzinami sztuki, nauki, techniki, czy pracy zawodowej. Aby zostać rzeczoznawcą trzeba najpierw szczegółowo zapoznać się ze szczegółowymi przepisami, które określają zasady przyznawania tego tytuły. W tych dokumentach bardzo szczegółowo zdefiniowane są wymagania. Muszą one zostać w stu procentach spełnione przez osobę, która chce otrzymać oficjalny tytuł eksperta w danej dziedzinie.

Jakie cechy wspólne posiadają rzeczoznawcy?

Szczegóły takich wymagań zależą, rzecz jasna, od tego, jakim rzeczoznawcą można zostać. Jest jednak kilka cech wspólnych, które muszą posiadać praktycznie wszyscy rzeczoznawcy. Należą do nich najczęściej odbycie studiów na określonym poziomie i w kierunku, który przygotowuje w stopniu wyczerpującym do wykonywania danego zawodu. Studia muszą zapoznać absolwenta z danym tematem w tak dużym stopniu, aby wiedział wszystko, co będzie mu potrzebne i przydatne w wykonywaniu zawodu, jako rzeczoznawca. Najczęściej trzeba też posiadać dokumenty, który potwierdzają odbycie odpowiednio długiej i solidnej praktyki zawodowej.

Przepisy prawne ściśle określają minimalny okres takiego stażu. Muszą zostać również spełnione pewne wymogi programowe, które mogą się diametralnie różnić w zależności od dziedziny, w jakiej dana osoba ubiega się o tytuł rzeczoznawcy – mówi nam ekspert z Warszawskiej firmy JW Group – niezależny rzeczoznawca samochodowy

Nie są to jednakże jedyne wymogi. Bardzo często wymaga się posiadania pozytywnej opinii udzielonej przez jakiegoś rodzaju środowisko zawodowe. Może to być zarówno stowarzyszenie, jak również związek zawodowy, czy izba zawodowa. Bardzo często takiej opinii udzielają właśnie inni rzeczoznawcy posiadający od dłuższego czasu ten tytuł.
Oczywiście, to jeszcze nie koniec wymogów. Każdy aplikujący o tytuł rzeczoznawcy musi zdać specyficzny dla danej dziedziny wiedzy egzamin. Trzeba też być zdolnym do pochwalenia się stuprocentową niekaralnością oraz przynależeć do jakiejś organizacji związanej z daną pracą. Najczęściej jest to po prostu izba zawodowa.
Trzeba jednak zaznaczyć, że te surowy przepisy powoli stają się coraz bardziej łagodne. Sądzę, że po przeczytaniu tego tekstu każdy będzie wiedział już od czego jest rzeczoznawca.

Previous ArticleNext Article