Ciekawe

Kursy uprawniające do pracy na stanowisku elektryka

Prąd stanowi realne zagrożenie nie tylko dla użytkowników, ale także dla osób, które przy nim pracują. Nie wszyscy wiedzą, że nawet wymiana żarówki wymaga odcięcia zasilania. Dlatego też każda osoba, która chce podjąć pracę elektryka powinna przejść odpowiednie szkolenie. Dotyczy to także pracowników elektrowni, który muszą odnawiać swoje uprawnienia.

Szkolenia sep do 1kV

Do zawodu elektryka najlepiej przygotowują kursy sep bielsko-biała. Są to uprawnienia pozwalające na pracę z napięciem do 1kV. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy jest to bardzo dobra alternatywa dla młodych osób poszukujących stałego zatrudnienia oraz tych, które chcą się przebranżowić. Do uczestnictwa w kursie wystarczy ukończenie 18 roku życia oraz wykształcenie podstawowe. Szkolenie odbywa się w zakresie zarówno eksploatacji jak i dozoru określonych urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. Zdobyte uprawnienia sep do 1kv bielsko-biała kończą się egzaminem i pozwalają na wykonywanie pracy zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

Przebieg kursów na elektryka

Na szkoleniu sep poruszane są przede wszystkim tematy budowy oraz zasad doboru i stosowania urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, ich przyłączania oraz prawidłowego wykonywania instalacji. Przeprowadzane kursy sep bielsko-biała zawierają w sobie także przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, gdzie nieodłącznym tematem są zasady uwalniania osób porażonych prądem elektrycznym oraz udzielania im pierwszej pomocy. Szkolenia obejmują także tematy związane z organizacją ochrony przeciwpożarowej oraz sposoby użycia przystosowanego do tego celu sprzętu. Osoby chcące zdobyć uprawnienia sep do 1kv bielsko-biała winny także znać wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej oraz technicznej oraz przepisów dotyczących działalności Urzędu Regulacji Energetyki.

Zdobycie uprawnień sep

Szkolenie obejmuje także zajęcia praktyczne. Kurs sep kończy się egzaminem państwowym i pozwala kursantowi na pracę z urządzeniami elektrycznymi przez 5 lat. Po tym czasie należy go odnowić. Uprawnienia sep do 1kV wydawane są przez Stowarzyszenie Energetyków, poprzez wydanie zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkolenia mogą być organizowane indywidualnie lub dla grup pracowników.

Previous ArticleNext Article