Ciekawe

lub poza urzędem – zmiany w przepisach

Ś
Wraz z rokiem 2015 weszły w życie nowe przepisy, zezwalające na branie ślubu cywilnego w miejscu innym niż urząd stanu cywilnego. Oczywiście przepisy obwarowane są licznymi obostrzeniami. Istotne jest, aby miejsce wybrane na ślub nie było sprzeczne z powagą wydarzenia. Oznacza to, że śluby powinny być organizowane przede wszystkim w miejscach eleganckich, pięknych, również zabytkowych.

Organizacja ślubu poza USC

Przygotowując się do ślubu poza urzędem stanu cywilnego konieczne jest zebranie wszelkich niezbędnych dokumentów i uzupełnienie niezbędnych papierów. DO USC musimy donieść skrócone akty urodzenia oraz nasze dowody osobiste, dokumenty potwierdzające brak przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego, oświadczenie o chęci zawarcia małżeństwa. Konieczne jest także uiszczenie odpowiedniej opłaty. W przypadku klasycznego ślubu w USC opłata nie przekracza 100 zł. Kiedy jednak zapragniemy wziąć ślub cywilny poza urzędem kwota ta wzrasta nawet dziesięciokrotnie. Wysokość drugiej kwoty warunkowana jest koniecznością dojazdy we wskazane miejsce przez urzędnika stanu cywilnego. W skład tej kwoty wchodzą również konserwacje togi urzędnika i inne.

Gdzie najczęściej odbywają się śluby cywilne?

W ciągu ostatniego roku urzędnicy mogli zaobserwować, jakie miejsca są najchętniej wybierane przez przyszłych małżonków do zawarcia małżeństwa. Do najchętniej wybieranych miejsc zalicza się polskie zabytki UNESCO (np. kaplica kopalni soli w Wieliczce), ale również wszelkie pałacyki, niewielkie twierdze, zamki. Młode pary chętnie biorą ślub pod gołym niebem: w tym celu urzędnik USC zapraszany jest do restauracji, gdzie w specjalnie przygotowanym ogrodzie odbywa się cała ceremonia. Niezwykle popularny stał się też ślub w ciepłych krajach, wyłącznie w obecności świadków czy rodziny.

Previous ArticleNext Article