Ciekawe

Kontakt elektryczny

Kontakt elektryczny, zwany często gniazdem wtykowym, gniazdkiem lub kontaktem, jest złączem części instalacji elektrycznej. Ta z kolei służy do przyłączania odbiorników energii elektrycznej. Gniazdo elektryczne stanowi część łącznika wtykowego, które jest wykonane jako jednofazowe lub trójfazowe, podzielone na podtynkowe i nadtynkowe.

Typ pierwszy – gniazda elektryczne typu E

Jest ono podzielone ze względu na otwory. Pierwszym typem jest gniazdo składające się z dwóch otworów, czyli przykładowo fazowego i neutralnego zgodnego z typem C, czyli z jednym bolcem, znajdującym się pośrodku. Nazywa się on francuskim z tego względu, że występuje między innymi we Francji, ale także Belgii, Czechach, Polsce, czy na Słowacji. Pasuje on do obciążenia prądem do 16 A i jest kompatybilne z dawnymi gniazdkami. Ma ono podłączenie ze standardowymi wtyczkami europejskimi bez PE, biorąc pod uwagę zarówno wersję szeroką, jak i wąską. Jedną z wad jest to, że nie możliwe jest podłączenie do takiego gniazda dawnych wtyczek, które są wyposażone w otwór lub wycięcie na bolec.

Typ drugi – gniazdo typu F

Gniazda elektryczne typu F są najczęściej wykorzystywane w Niemczech. Ten typ jest gniazdem z dwoma otworami, na przewód zgodnie z typem C, który ma po bokach sprężynujące blaszki dla uziemienia ochronnego. Jest często określny mianem niemieckiego lub schuko. Tego typu kontakt elektryczny jest najczęściej spotykany w Niemczech, Albanii, Austrii, Bośni, Bułgarii, Chile, Chorwacji, Łotwie, Finlandii, Grecji, Holandii, czy Islandii i wielu innych państwach.

Kontakty elektryczne

Kontakty elektryczne umożliwiają podłączenie urządzenia elektrycznego, które jest zasilane prądem. W różnych krajach istnieją różne standardy odnośnie zasilania, dlatego od nich w głównej mierze zależy wygląd wtyczek. W związku z tym istnieją różne kształty, tak aby pasowały do gniazd trójfazowych lub jednofazowych. W przypadku urządzeń przemysłowych stosuje się międzynarodowy standard IEC 60309, obowiązujący od 1999 roku. Większość wtyczek i gniazd jest oparta na nimi są one o wiele większe od tych, które były wykorzystywane w urządzeniach domowych. Ponadto mają one odporność mechaniczną i obciążalność.

Jeśli chodzi o tego typu urządzenia w Europie, mają one głównie wtyczki jednakowego standardu, które są oznaczone literą „C”, pomijając standard brytyjski, oznaczony inną literą, mianowicie „D”. Jeśli chodzi o kontynentalny standard europejski oznaczony literą „C” rozróżniamy różne warianty, np. niemiecki, francuski, czy inny oznaczony odpowiednim znakiem.

Previous ArticleNext Article