Ciekawe

Montaż bramy przesuwnej.

Proces montażu bramy przesuwnej jest procesem skomplikowanym, dlatego najlepiej, żeby wszystkim zajęli się profesjonalni monterzy, dla których napędy do bram to codzienne akcesoria pracy. Wówczas wszystkie zadania zostaną wykonane sprawnie i nie będzie ryzyka, że o czymś zapomniano.  

Jak wygląda montaż bramy przesuwnej krok po kroku?

Miarka, wiertarka, poziomica, łopata i taczka. Bez tych narzędzi na pewno nie da się wykonać montażu. W pierwszej kolejności, należy wykopać dołki pod fundamenty. Ich szerokość i rozstaw zazwyczaj zaznaczone są w instrukcji od producenta. Głębokość należy zaś oznaczyć, oceniając lokalną głębokość przemarzania gruntu, wraz z dodaniem 10 centymetrów zapasu. Kiedy w wybranym modelu bramy zamontowane mają być napędy do bram to przewody elektryczne powinny zostać zamieszczone w peszlach znajdujących się pomiędzy fundamentem słupa końcowego, a słupem głównym. Ważne jest, by peszle wystawały nieco ponad powierzchnię fundamentu. Do wylania fundamentów używa się betonu klasy B25, zgodnie z tymi zaleceniami, jakie zaznaczone zostały na opakowaniu. Po stężeniu betonu należy umieścić w nim kotły chemiczne, M16X250 bądź dłuższe. Powinny one wystawać minimum 10 centymetrów ponad jego poziom. Monterzy powinni również upewnić się, czy fundament został właściwie wypoziomowany. Wówczas można podstawy słupów umieścić bezpośrednio na betonie.

Następnym krokiem jest umieszczenie słupa prowadzącego razem z podstawą na kotwach, wraz z dokręceniem go przy pomocy podkładek i nakrętek.
Bez przerwy należy też pamiętać o dokładnym wypoziomowaniu podstawy słupa. Wózek tylny dobrze będzie przymocować kotw przytwierdzonych do głównego fundamentu, wraz z dokręceniem go przy użyciu nakrętek i podkładek.
Odbojniki wózka należy natomiast przymocować na zewnątrz fundamentu.
Wózki powinny znajdować się w jednej linii, na tym samym poziomie.
Wtedy też przychodzi czas na zamontowanie słupa końcowego,
na kotwach zamontowanych w fundamencie. Musi on znajdować się na tym samym poziomie co słup prowadzący. Dokręca się go również przy użyciu nakrętek
i podkładek.

Etap końcowy: instalacja skrzydła bramy

Ostatnim etapem jest instalacja skrzydła bramy. Należy zdjąć zaślepki z rolki podporowej i zamieścić ją na kotwach przymocowanych do tylnego fundamentu. Znowu używa się nakrętek i podkładek, po to, by zaślepkę przymocować.
Zaślepka powinna zostać dokręcona do podstawy prowadnicy, a także umieszczona pod kątem 90 stopni do osi skrzydła. Skrzydło bramy kładzie się na wózkach, delikatnie przesuwając. To pozwala nabrać gwarancji, że poruszają się one
bez problemu i że zamontowane  napędy do bram będą działały bez zarzutu.
Kiedy zaś nie będą ustabilizowane to należy użyć kątownika „L” odnośnie ułożenia słupa prowadzącego. Jedną z rolek dopasowuje się do kątownika, a drugą do ramy skrzydła. Na końcu montuje się przednią zaślepkę. Wyregulować geometrię bramy można przy użyciu śruby rzymskiej, co kończy prace montażowe. Można zająć się automatyką takiej bramy.

 

Previous ArticleNext Article